unogroup logo

Inženierkomunikāciju uzturēšana un apsaimniekošana

Klientu objektos nodrošinām inženierkomunikāciju (ventilācija, siltumtīkli, elektroinstalācijas u.c.) regulāru apsekošanu, apkopi un uzturēšanu.